Hidria

Novice in dogodki

25.3.2015

Gostili zaključno konferenco projekta SharTec

V torek, 24. 3., je na Kendovem dvorcu potekala zaključna konferenca triletnega mednarodnega projekta SharTec. Namen projekta je povezati mala in srednje velika podjetja iz Slovenije in Furlanije Julijske krajine, zlasti na področju raziskav, razvoja in inovacij, za povečanje njihove konkurenčnosti, proizvodnih zmogljivosti in novih delovnih mest.

Hidria Rotomatika je v projektu SharTec skupaj s slovenskimi in italijanskimi podjetji iskala predvsem rešitve in izboljšave na področju čistosti izdelkov, tehnologij suhe obdelave in procesov kontrole izdelkov pri avtomatizirani proizvodnji. Partnerji v projektu SharTec namreč ugotavljajo, da sta mehanska obdelava izdelkov in proizvodnja visoko preciznih mehanskih komponent bistvena za gospodarstvo Severo-vzhodne Italije in Slovenije. To je območja, ki ima veliko število malih in srednje velikih podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo sestavnih delov za avtomobilski, letalski, energetski in medicinski industrijski sektor.

Partnerji v projektu so zaradi boljše izmenjave informacij, tehnološkega znanja in dobrih praks, oblikovali tudi trojezični angleško-italijansko-slovenski strokovni slovar, s približno 1000 strokovnimi izrazi, večinoma s proizvodnega področja.

V treh letih so partnerji v projektu SharTec organizirali 10 delavnic. Na njih je bilo skupaj prisotnih 354 udeležencev (175 iz Slovenije in 179 iz Italije), od tega 154 podjetij (63 iz Slovenije in 91 iz Italije) in celo 30 brezposelnih. Ti so lahko poslušali 150 predavanj, sklenili so že 6 konkretnih poslovnih dogovorov, 3 brezposelne osebe pa so zaradi projekta SharTec celo našle zaposlitev.

Projekt Shartec je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007– 2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Podpirata ga tako Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko kot Ministrstvo za finance Republike Italije.